Fotogalerie

O NÁS

Dětský folklorní soubor Valášek působí od roku 1982 v severo-valašské obci Kozlovice. Ve své práci navazuje na tradici lidové kultury a historicky bohaté oblasti moravskoslezských Beskyd, úžeji pak bývalého Hukvaldského panství. Základní repertoár čerpáme z písňových sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Leoše Janáčka a z nejbližšího pramene - sbírek písní a tanců Vincence Sochy ze Lhotky pod Ondřejníkem.

V současnosti máme ve Valášku něco málo přes 70 dětí, které nacvičují v jednotlivých menších skupinkách.

Organizační vedoucí je Petra Prašivková, o uměleckou stránku a choreografii se starají Veronika Kokorudová, Jakub Kahánek a Sandra Tománková, která také připravuje nejmenší předškolní děti v " Přípravce".

Od roku 2011 je nedílnou součástí souboru dětská cimbálová muzička. Hlavním úkolem muzičky Valášek bylo doprovázet děti z nejmenšího oddílu souboru, tedy z Přípravky. Postupně se činnost muzičky rozrostla a nyní již pravidelně doprovází tanečníky z většího oddílu a vystupuje také samostatně. Muzička nacvičuje pod vedením Páji Prašivkové, čítá aktuálně 11 členů a primášem je Filip Krpec. 

Během své dlouholeté činností soubor vystupoval na mnoha folklorních slavnostech a festivalech doma i v zahraničí, natáčel pro Českou televizi a Český rozhlas Ostrava. Za všechny úspěchy jmenujme "zlaté" umístění v rámci soutěžního festivalu Visegrádské Vánoce (r. 2005) v Dolním Kubíně na Slovensku a v tomto roce také vystupoval s vánočním pásmem na Staroměstském náměstí v Praze.

Mezi naše nejoblíbenější festivaly, kterých se pravidelně účastníme, patří Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce pod Ondřejníkem, vánoční festival adventních zvyků, koled a řemesel Souznění, MFF Soláň nebo také Rožnovské slavnosti. Ve dvouletých intervalech soubor zaštiťuje akci koncert cimbálových muzik z Kozlovic s názvem "Aby zmy se dobře měli a písničky sobě pěli", kde kromě dvou cimbálových muzik dětského folklorního souboru Valášek pravidelně účinkují i další tři muziky z Kozlovic. V roce 2019 jsme pořádali již třetí setkání všech 5 CM z Kozlovic, koncert měl dramaturgickou myšlenku a podtéma "rodinné přesahy". Necelá padesátka muzikantů a zpěváků se představila v sále OÚ a o rodinné souvislosti nebyla nouze. Další také již tradiční akci pořádáme pravidelná setkání "Cimbály na ulici", které probíhají vždy v termínu letního slunovratu. 

Pravidelně se účastníme Dětské regionální přehlídky v Ostravě, kde v roce 2011 získala cimbalistka CM Valášek Pája Prašivková diplom za výborný hudební výkon a práci s dětským interpretem. Není také novinkou, že se již každoročně šikovní zpěváčci z Valášku umísťují na předních místech soutěže dětských zpěváků lidových písní - Zpěváček. V roce 2018 jsme po delší odmlce také navázali spolupráci s TV NOE: v září jsme byli hosty přímého přenosu pořadu "U nás" - Za lidovou písní a tancem Janáčkova kraje, který se vysílal z kozlovického pivovaru a byl věnován 90. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka. Podzim 2018 jsme pak trávili ve společnosti TV NOE při natáčení dílů pořadu Sedmihlásky.

V celém souboru Valášek je hlavní náplní práce podporovat u dětí zájem o lidovou píseň, zvyky a tradice, které jsou nedílnou součástí nejen "folklórního" života. Odměnou pro všechny vedoucí je poté zájem dětí, které v průběhu svého dospívání a přestupů na střední školy neukončují svou folklorní aktivitu, ale přirozeně přestupují a pokračují v činnosti v rámci dospělého souboru Valašský Vojvoda.